ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • คุณไม่สามารถโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา อีโรติก หรือภาพลามกอนาจาร การพนัน ยาเสพติดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบทความของคุณแต่เพียงผู้เดียว
 • เนื้อหาของบทความต้องไม่ละเมิดกฎหมายเขตอำนาจศาลหรือมาตรฐานชุมชน
 • ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขหรือลบบทความได้ในกรณีที่มีแพ็กเกจที่ไม่ได้ใช้งาน
 • เครดิตที่ไม่ได้ใช้จะไม่ถูกนำไปใช้รอบต่อไปและจะหมดอายุ
 • บทความที่เผยแพร่ต้องเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะ (copyscape proof)
 • บทความของคุณต้องมีคำไม่น้อยกว่า 350 คำ
 • บทความของคุณต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 ภาพ
 • คุณสามารถใส่ลิงก์ได้สูงสุด 4 ลิงก์ในเนื้อหาของคุณ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้คำเดิมซ้ำๆมากเกินไป (keyword spam)

ตรวจสอบเนื้อหาที่ซ้ำกันด้วย Copyscape.com

 • การเผยแพร่บทความแต่ละรายการจะถูกตรวจสอบโดย Copyscape.com
 • หากบทความของคุณมีข้อความที่ถือว่าซ้ำกัน ลอกเลียนแบบ จะถูกปฏิเสธทันที
 • หากพยายามส่งเนื้อหาที่ไม่เป็นเอกลักษณ์ซ้ำๆกัน หรือ ลอกเลียนแบบอีกครั้ง จะเสียค่าเครดิตเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • เราขอแนะนำให้ใช้  copyscape.com ตรวจสอบเนื้อหาของคุณด้วยตนเองก่อนส่งบทความทั้งหมด เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของคุณ

การละเมิดเงื่อนไขของเราอาจมีผลต่อ :

 • การลบบทความโดยไม่คืนค่าโฆษณา
 • การระงับบัญชีผู้ใช้
 • การจำกัดฟังก์ชั่น

ตัวอย่างของการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา ได้แก่ :

 • บทความที่ส่งมาอยู่ในหมวดหมู่ ชนิด และภาษาที่ไม่ถูกต้อง
 • การใช้คำเดิมซ้ำกันมากเกินไป (keyword spam)
 • การส่งบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การสื่อสารทางเพศ การดูหมิ่น การพนัน สารเสพติด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • ข้อความที่มีเว็บไซต์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายของเรา
 • ข้อความที่เสนอการให้บริการ
  หรือสินค้าที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของที่สงสัย
 • บทความที่ละเมิดสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลที่สาม
 • ผู้ใช้ที่มีการกระทำที่นำไปสู่การร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น