ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้ blogdrip.nl , blogdrip.com และ blogdrip.in.th
และโดเมนย่อยของ blogdrip.nl , blogdrip.com และ blogdrip.in.th

ทั่วไป

BlogDrip.in.th เป็นพอร์ทัลบทความที่สนับสนุนการตลาดออนไลน์ BlogDrip.in.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ด้วยเหตุนี้ BlogDrip.in.th ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าและบริการที่โฆษณาและอธิบายไว้ได้

เกี่ยวกับเนื้อหา

BlogDrip.in.th ไม่มีการควบคุมหรือมีผลต่อบริการและนโยบายของผู้โฆษณาหรือผู้ใช้ BlogDrip.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผู้โฆษณาและผู้ใช้ (โดยไม่มีเหตุผล) ออกจากระบบของเราหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมาย การสร้างความสับสน ศีลธรรม และ/หรือข้อตกลงทั่วไปนี้ การยกเลิกไม่กระทบต่อสิทธิ์ของ BlogDrip.in.th ในการดำเนินการทางกฎหมายและ/หรือการลบ ย้าย หรือปรับเปลี่ยนบทความ

ข้อมูลที่ BlogDrip.in.th เผยแพร่บนเว็บไซต์โฆษณาได้รับการจัดทำด้วยความระมัดระวังมาก BlogDrip.in.th ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ภายในนั้น BlogDrip.in.th ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้โฆษณาหรือผู้ใช้ของเว็บไซต์โฆษณา

การละเมิดข้อตกลงของเราอาจส่งผลให้ :

 • การลบโฆษณาโดยไม่คืนค่าโฆษณา
 • การระงับบัญชีผู้ใช้
 • การจำกัดฟังก์ชั่น

ตัวอย่างของการละเมิดข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ได้แก่ :

 • โฆษณาถูกโพสต์ในกลุ่ม หรือหมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง
 • โฆษณาที่โพสต์ซ้ำกัน
 • การใช้คำเดิมซ้ำกันมากเกินไป (keyword spam)
 • โฆษณาที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาที่เป็นภาษาหลักของเว็บไซต์ในเครือ
 • การเพิ่มสคริปต์
 • การเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เพศ การดูหมิ่น การพนัน สารเสพติด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • โฆษณาที่ละเมิดสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลที่สาม
 • ผู้ใช้ที่มีการกระทำที่นำไปสู่การร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น
 • ผู้ใช้ที่มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือนโยบายของเรา

จำนวนของเว็บไซต์ที่เข้าร่วม

จำนวนเว็บไซต์ที่มีให้บริการผ่าน BlogDrip.in.th อาจแตกต่างกันไป BlogDrip.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในระบบของเรา

กรณีความเสียหายที่ไม่สามารถควบคุมได้และการขัดข้อง

ในกรณีที่มีการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเหตุผลอื่นๆที่ทำให้พอร์ทัลบทความไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีการคืนเงินให้กับผู้โฆษณาหรือผู้ใช้